Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ευχάριστα νέα από την ΔΕΗ - Δείτε το εξωφρενικό ποσό που θα γλιτώσετε αν είστε δικαιούχος!
Μετά από προγραμματική σύμβαση για παροχή επιδότησης συνολικού κόστους 2.800.000 ευρώ για το 2016 που υπέγραψε η Ρένα Δούρου με τον γενικό διευθυντή Εμπορίας της ΔΕΗ, κάθε πολίτης που είναι δικαιούχος δικαιούται έκπτωση 100 ευρώ.
Συγκεκριμένα, κάθε οικιακός καταναλωτής στην Περιφέρεια Αττικής, ο οποίος είναι δικαιούχος ΚΟΤ, έχει υπογράψει με τη ΔΕΗ συμφωνία διακανονισμού και την τηρεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, δικαιούται από την Περιφέρεια Αττικής επιδότηση ίση με το εφάπαξ ποσό των 100 ευρώ στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ.
Μετά τον προσδιορισμό των καταναλωτών που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καθ' έκαστη ημερομηνία αναφοράς, η ΔΕΗ ενημερώνει την Περιφέρεια Αττικής για τη δαπάνη.
Η δε Περιφέρεια Αττικής καταβάλλει στη ΔΕΗ το αντίστοιχο ποσό. Εν συνεχεία η ΔΕΗ, εντός ενός μηνός πιστώνει με το ποσό των 100 ευρώ το λογαριασμό όλων των καταναλωτών, που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου